Selv om izinga er en ung virksomhed, har vi noget af markedets tungeste viden indenfor udvikling implementering og drift af velfærdsteknologiske løsninger og generel it